Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

Rust og Råte vil formidle kunnskap om:

Vedlikehold og overflatebeskyttelse av trevare, stål, betong og plast

Nedenfor vil du se de ulike emner som vil bli omhandlet i magasinet:
 Nyheter om overflatebelegg og materialvalg
 Forskning på overflatebelegg og metode.
 Erfaring og testing med ulike materialer.
 Informasjon om de produkter som benyttes i dag.
 Valg og bruk av standard.
 Fremtidens behandling og valg av løsninger. 

 Drift og vedlikehold av teknisk utstyr.
 Valg av utstyr til ulike behandlinger.
 Nyheter fra utstyrsprodusentene.
 Instruksjon og erfaring i bruk av utstyret
 Tips og veiledning i service og reparasjon.


  

 Forbehandling og rensing av trevare, stål, plast og betong.
 Valg av behandlingsmetode på ulike overflater.
 Påføringsteknikk og erfaringer med ulike materialer 
 Presentasjon av aktører og firma innen beleggingsindustrien
 Informasjon om opplæring og kurs.

 


 

 


 Inspeksjon og kvalitetskontroll.
 Kvalitetsikring og bruk av standarder.
 Valg av kontrollutstyr og erfaringer med målemetode
 Nyheter om inspeksjonsutstyr.
 Kalibrering og test av utstyret.

 


 

 

 Personvern og HMS.
 Krav til beskyttelse og sikkerhet.
 Riktig valg av utstyr.
 Efaringer med bruk av utstyret.
 Informasjon og nyheter om personvern.
 Bedrifthelsetjenesten 

 

 Kunnskap og viten om ulike emner:
 Påføringsmetoder og valg av løsning
 Overflaterensing,høytrykkvasking, UHT og mekanisk bearbeiding
 Sprøytemaling, sparkelbelegging og metall/legeringsbelegging.
 Sandblåsing,våtblåsing, rustpikking,sliping/pussing/børsting
 Avfetting, kjemikalierensing, malingsfjerning 
  
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om magasinet