Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

INNHOLD NR. 1 MARS 2011  

Magasinet kommer i mars 2011 og vil omhandle følgende:

              

  • små roboter har fått gjennombrudd innen overflatebehandling av rør
  • nye utfordringer for maling av hus. VOC.
  • Sponge Jet: nye løsninger gir bedre økonomi og bedre miljø
  • hvordan kan unngå at kunnskapene forvitrer? Rapport NTNU

              

  • fokus på HMS: denne gang tar vi for oss arbeidsrelaterte øyeskader. 
  • overflatebehandling av rustfritt stål. Nye metoder og løsninger. 
  • overflatedagene i Bergen 2010. Et tilbakeblikk
  • nye produkter innen maling, sandblåsing og utstyr. Ventilasjonsløsninger.
Informasjon om magasinet