Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

INNHOLD NR.3 OKTOBER 2011

Nedenfor vil du finne de emner vi tar opp i neste nummer:

                       

  • Nye biler ruster også! Se rapport om hvilke skader som oppstår
  • Tretjære og tjærebehandling. Første del av trilogi om malinger 
  • Klargjøring for kalde dager: rømningsveier og varmebelegg på stål 
  • Nytt anlegg i Verdal for behandling av PTFE/Tynnfilmbelegg

              

                         

  • Sett fra sidelinjen: blir vi akterutseilt? Norsk industri internasjonalt. 
  • Festemidler og korrosjon på trebåter og mindre fartøy. Prosjektanalyse 
  • Forzinking: flere har oppdaget bedre lønnsomhet i overflatebeskyttelsen
  • Nye produkter og løsninger innen korrosjonsbekjempelse og malingsvedlikehold
Informasjon om magasinet