Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

INNHOLD NR. 2 JUNI 2012

Nedenfor vil du finne tema som omhandles i juni-nummeret 2012

             

  • Linoljemalingen: ''den gode løsningen''.Hvor ble den av?
  • Nyere forskning på korrosjon og malingsbelegg. Sintef
  • Flere nye anlegg og fabrikker innen produksjon av maling og vedlikehold i 2012
  • Norsk kvalitet: et varemerke innen internasjonal fabrikasjon offshore?

              

  • Begroingshindrende maling. Nye kunnskaper om antifouling.  
  • Arbeider i høyden: har vi et godt nok vern?
  • hvordan er bærekraften innen ISO-fagene offshore?
  • Nyheter og produktnytt fra vedlikeholdsbransjen 

 

Informasjon om magasinet