Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

INNHOLD NR.3 OKTOBER 2012

Nedenfor vil du finne ulike fagemner som kommer i oktobernummeret:

              

  • Malingshistorien etter 1945. En studie av systemer og utvikling. 
  • Korrosjonshindrende teip. Nye områder for effektiv beskyttelse.
  • Hvordan har malingsindustrien endret seg de siste 50 år! Et perspektiv
  • Sprengkraften i korrosjonsprodukter kan skape farlige situasjoner

              

  • Selvsmørende belegg. Ødelagte overflater reparerer seg selv. Sintef
  • Tilstandskontroll ved store energiverk i Norge. Rutiner og vedlikeholdssystemer.
  • Co2 transport. Studie av korrosjonsproblemer. IFE 
  • Nye metoder og løsninger innen utstyrbehandling. Nytt inspeksjonsutstyr

 

 

 

Informasjon om magasinet