Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

INNHOLD NR.3 OKTOBER 2013

Nedenfor vil du finne tema som er omhandlet i oktoberutgaven:

              

  • ''Cold Wall''-effekten på varme lagringstanker. International Paint 
  • Nye kurs fra FROSIO: sertifisering av isoleringsinspektører
  • Miljøpåvirkning og atmosfærisk korrosjon. Enorme fuktskader
  • Prosjekter offshore med store krav til kvalitetssikring

              

  • Gjenvinning og resirkulering av blåsesand. Kværnerprosjekt
  • Nytt brannhemmende belegg for offshore. Uten bruk av matter og nagler
  • Bilfinger Academy: Forsterker bransjen og faget. Nye elever ut i praksis  
  • Nytt fra utstyrsleverandører og servicebedrifter innen overflatebehandling

 

 

 

 

Informasjon om magasinet