Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

INNHOLD NR. 2 JUNI 2014

Nedenfor vil du finne artiikler og faglig stoff om overflatebehandling i vårt magasin juni 2014:

         

  • Fjerning av tykke belegg på stål. Ulike metoder
  • Tilstandskontroll av rør på havbunnen. Gassco
  • Dokumentasjonskaos. Fremmedgjøring og teknisk fagspråk skaper vansker og forsinker arbeidet

              

  • TSA Duplexbelegg som korrosjonsbeskyttelse på offshoreinstallasjoner
  • Varmforsinking av høyfaste bolter
  • Kunnskap om inneklima blir stadig viktigere
  • Nyheter om utstyr, returordning for tomspann og produktnytt fra leverandører

 

Informasjon om magasinet