Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

 INNHOLD NR.1 MARS 2015

Nedenfor vil du finne de tema og fagemner vi omtaler i første nummer av 2015:

                     

  • Norsok M501: historisk utvikling og betydningen av systemet i dag
  • Interplan: et fremtidsrettet vedlikehold implenterer moderne kommunikasjon 
  • Sponge: spesielle blåsemidler får ny tillit i endret vedlikehold offshore
  • Flere malingsfabrikanter kommer med bedre tilpassete produkter innen korrosjonsbeskyttelse


                   

  • Artikkel:Forskning på maling under vann. NTNU
  • Perspektiv på hvordan de neste 25 år vil endre våre valg av vedlikeholdsrutiner
  • Nye produkter fra leverandørindustrien forenkler prosedyrer. Bilfag arranger NM i lakkering
  • Omstilling og krav til reduserte kostnader skaper nye samarbeidsforum i industrien

     

Informasjon om magasinet