Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

Linker

Nedenfor vil du finne nyttige linker til foreninger og faglige råd samt tidsskrifter innen vedlikehold og overflatebehandling.

 Foreningen har avdelinger i flere norske byer. Arrangerer medlemsmøter. Debattforum.
 www.korrosjon.org

Finn lokallavdelinger på nettet: Bergen: www.nkfbergen.org

 

  FROSIO
Faglig råd for opplæring og sertifisering av inspektører i overflatebehandling

www.frosio.no

 

 

      

Foredrag, konferanse og messeområde for overflatebehandlere innen norsk industri.

Arrangeres hvert år i Bergen(Grieghallen), medio november. Nærmere omtale: gå inn på web:

www.overflate.no
   

     

         

Tysk forum for deabatt, artikler og forskning innen korrosjonbeskyttelse. Spesialmagasin : European Coatings Journal.


  www.coatings.de

 

 

            

Amerikansk informasjonsforum for overflatebehandling og forskning.

  www.finishing.com

 

   

          

Svensk korrosjonmagasin. www.ytforum.se

 

 

                   

Finn de ulike  magasiner i Europa, PCE, JAC, JPCL.
Webportal for coating industri: www.paintsquare.com
PCE Protective Coatings Europe

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om magasinet