Abonnement
HOVEDSIDE
Neste nummer

Annonsepriser/format

                           

Rust og Råte blir lest av bedriftsledere og fagfolk innen overflatebehandling 

Vi henvender oss til en lesergruppe med høy kompetanse innen norsk industri.

Annonser i Rust og Råte er målrettet reklame mot kjøpesterke beslutningstakere i alle bransjer, fra entreprenører og malingsfirma til mekanisk industri og skipsbyggerier. Plattformer og rigger i Nordsjøen og offshoreindustrien er godt dekket.                     


Våre annonsepriser: be om tilbud

spesielle sider:
side 3       Kr. 15 000,-  ex mva
Siste side: Kr  16 000,-  ex mva

Ved avtale om flere innrykk pr. år, gir vi spesialpriser 
Utgivelser pr. år: 3

Annonseformat: se link nedenfor
Papirkvalitet: 1006/170 g.omslag
Trykkmetode: ark
Omslaget farger: 4 +4 + glanset
gj.snitt sidetall: 48 (44 + 4)+ omslag totalt 52 sider


Annonseformat

 

                        

Informasjon om magasinet